Akce školní družiny - 2. pololetí šk. roku 2018/2019                


Den matek (7. 5. 2019)

U příležitosti svátku všech maminek jsme si o svých maminkách vyprávěli - co pro nás znamenají, co pro nás všechno dělají a jak my jim můžeme pomáhat. Vyplňovali jsme kvíz, jak dobře svoje maminky známe,
nakreslili jsme jim obrázky a přáníčka.