Akce školní družiny - 2. pololetí šk. roku 2018/2019                


Malá lékařka (4. 4. 2019)

Se základy první pomoci nás seznámily děti ze zdravotního kroužku pod vedením paní učitelky Ivy Schneedorferové.
Připravily si pro nás praktické ukázky, jak můžeme pomoci, zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla.