Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2015/2016 - 2. část                


 Návštěva vánoční prodejní výstavy v Baráčnické rychtě

 

"Teta etiketa" - projekt o slušném chování (společná akce se žáky 7.A)

 

Pomáháme zvířátkům přečkat zimu - stavění domečků z přírodních materiálů, donesli jsme zvířátkům dobroty