Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2016/2017                


 Vycházka na koňskou farmu
(18. 10. 2016)

Po cestě jsme sbírali podzimní plody a listy: