Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2016/2017                


Návštěva vánoční prodejní výstavy v Baráčnické rychtě
(14. 12. 2016)