Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2017/2018                


Výstava a edukační dílny v Muzeu Jindřichohradecka - "Afrika hravá"
(11. a 24. 11. 2017)

Hravou formou jsme se seznámili se životem na jiném kontinentu,
vyráběli jsme masky, znaky, šperky, které jsme si odnesli domů.