Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2017/2018                


Výstava betlémů v kostele sv. Jana Křtitele
(8. 12. 2017)


Návštěva vánoční prodejní výstavy v Baráčnické rychtě
(12. 12. 2017)