Akce školní družiny - 2. pololetí šk. roku 2017/2018                


Toulavé jarní kilometry (4. 5. 2018)

Poznáváme svoje město při vycházce historickou částí Jindřichova Hradce se zastavením u významných staveb - zámek, muzeum, radnice, kostely, náměstí.