Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2017/2018                


 Vycházka na koňskou farmu
(podzim 2017)

Po cestě jsme sbírali listy, kaštany, žaludy. Pozorovali jsme, jak se na podzim příroda mění.