Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2017/2018                


Mikulášská besída
(5. 12. 2017)
Koncert spolužáků, hrajeme a zpíváme koledy, vyprávěli jsem si o adventním čase.