Akce školní družiny - 2. pololetí šk. roku 2017/2018                


Pexesiáda (27. 2. 2018)

Soutěžili jsme v hraní pexesa, řešili jsme osmisměrky, doplňovačky.