Akce školní družiny - 2. pololetí šk. roku 2017/2018                


Základy první pomoci - spolupráce se žáky ze zdravotního kroužku (17. 4. 2018)