Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2017/2018                


Projekt o slušném chování
(28. 11. 2017)

Navštívili nás kamarádi z 8. třídy a zahráli nám scénky, jak se správně či nesprávně chovat.
Zapojili nás do dramatizace, povídali s námi, dělili jsme se o své zážitky, situace z našeho života.