Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2017/2018                


Výstava vánočních stromků ozdobených žáky ZŠ a MŠ
(19. 12. 2017, Muzeum fotografie)