2.B v knihovně                


     Třída 2.B se vypravila 15.3.2018 do městské knihovny na besedu s názvem Klasická pohádka. Děti poznávaly klasické pohádky, pohádkové postavy a slavné pohádkáře. Všem se beseda moc líbila a získali spoustu nových poznatků.