Na naší škole žijeme v letošním školním roce němčinou                


     Ve školním roce 2017–2018 byl žákům 7.–9. ročníku nabídnutý kroužek německého jazyka. Jeho fungování pomáhalo zajistit Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu (projekt Goethe centra České Budějovice). O tento kroužek byl mezi našimi žáky velký zájem, přihlásilo se hned 24 žáků, a tak musel být vyhlášen stop stav. Výuka probíhala každé pondělí od 13:50 do 14:50 h. Během této hodiny jsme se snažili zaměřit zejména na konverzaci a na vybraná témata. Cílem projektu bylo naučit naše žáky německy (v našem případě rozšířit již známá témata a rozmluvit se), naopak německé děti si měly osvojit základy českého jazyka. Vyvrcholením celého projektu pak byla návštěva bavorských dětí u nás v Jindřichově Hradci a našich žáků v Bavorsku. Kompetenčním centrem nám byla vybrána partnerská reálná škola (Realschule) v Tittlingu.

     17. a 18. května 2018 dorazili žáci z Tittlingu k nám do školy. Po počátečním přivítání a seznámení následoval společný oběd ve školní jídelně a prohlídka jednotlivých učeben. Poté jsme společným autobusem vyrazili do Děbolína, kde byl pro děti připraven program s občerstvením v keramické dílně. Zde si všichni účastníci vymalovali na památku svůj hrneček. První „sbližování“ dětí proběhlo při výstupu na děbolínskou rozhlednu. Po návratu do Hradce jsme navštívili fontánu sv. Floriána, dali si krátký rozchod a vyrazili procházkou do školy. Večerní program byl velmi pestrý. Žáci se vzájemně představili v cizím jazyce, hráli různé hry, zpívali písničky, pochutnali si na pizze, zhlédli německý film s titulky. Ráno na ně čekala již připravená snídaně, po které jsme vyrazili na Státní zámek Červená Lhota. Zde si mohli žáci vychutnat nejen netradiční prohlídku plnou nejrůznějších úkolů, ale mohli si také zkusit zahrát v zámeckém divadle. Vystoupení v cizím jazyce se setkalo s nečekaně velkým úspěchem. Někteří si zvolili němčinu, jiní kombinaci češtiny a němčiny, někteří dali přednost angličtině. Výlet německých dětí u nás byl zakončen vynikajícím obědem v zámecké restauraci a posledním rozchodem v Jindřichově Hradci.

     4. červen 2018 byl naopak dnem, kdy se účastníci německého kroužku (již v krutých brzkých hodinách, jak sami žáci nazvali 7. hodinu ranní) vypravili směr Tittling. Cesta trvala okolo tří hodin, proto byli všichni nesmírně šťastni, když spatřili menší městečko, které bylo naším cílem. Ve škole jsme byli velmi vstřícně přivítáni a odvedeni do třídy, kde bylo pro všechny nachystáno menší občerstvení. Na žáky kromě nejrůznějších dobrot čekalo také překvapení v podobě triček s logem tittlingské školy a CD s německými písničkami. Po krátké prohlídce školy a společném fotografování vyrazila naše výprava na další cestu, a to do nedalekého Pasova. Zde nám průvodce dělal pan Beer (zástupce Realschule Tittling). Ten nám krásně přednesl historii Pasova. Podívali jsme se k hradu, odkud byl krásný pohled na celé město a soutok Dunaje, Innu a Izu. Navštívili jsme samotný soutok a zavítali na pasovskou univerzitu, kde nás čekal výborný oběd. Po něm následovalo rozdělení do skupinek, které se dle instrukcí měly po splnění jednotlivých úkolů dostat na místo určení. V závěru výletu přišel na řadu dlouho očekávaný rozchod, který většina využila k nákupu nejrůznějších dárků a suvenýrů. Pak už nic nebránilo návratu zpět domů.

     Po zhodnocení obou výletů je možné s radostí konstatovat, že se dětem tato akce velice líbila. Větší ohlasy zaznamenal výlet bavorských dětí k nám, neboť zde nebyli tlačeni časem, mohli společně přespat ve škole, díky čemuž se mohli lépe poznat, více komunikovat a užít si hodně legrace. Také se všem moc líbil program, který byl zajištěn na Červené Lhotě. Tittling i Pasov dětem také učaroval, ale velkými zápory byly nedostatek času a příliš teplé počasí.

     Děti, které měly chuť a odvahu komunikovat, si našly nové kamarády. Ostatní měli alespoň příležitost slyšet reálnou němčinu či se podívat, jak vypadá a funguje bavorská škola. Nepochybně je to zážitek, na který budou určitě rádi vzpomínat. Doufejme tedy, že se jim tento výlet stal inspirací, odbourají pro příště své zábrany, budou rádi komunikovat v jakémkoli cizím jazyce a že se někteří do Německa ještě někdy rádi podívají.

Jana Spadernová