Koncert talentů školy - 20. dubna 2018, tělocvična školy                

    
     Hudební, pěvecké, taneční i sportovní nadání předvedli vybraní žáci v pátek 20. dubna ve školní tělocvičně. Nápad uspořádat takovou akci se zrodil v hlavách členů Školního parlamentu. A bylo by skutečně škoda, kdyby se ostatní nedozvěděli, že ve svých řadách mají tak šikovné kamarády, kteří velkou spoustu volného času věnují svým koníčkům.
     Celý koncert sklidil veliký úspěch a doufejme, že inspiroval další talentované děti a že i oni se budou moci příště pochlubit svými dovednostmi.