Slavíme 100 let od založení republiky!                

I. stupeň

 

  3.A a 3.B 

100 let republiky v 3.A a 3. B
    

     V den společného projektového vyučování 25. října 2018 jsme se ráno sešli oblečeni v barvách naší trikolóry a vyzdobeni namalovanými vlaječkami. První dvě hodiny 3.A plnila úkoly z pracovních listů vztahující se k výstavě 100 let republiky ve vstupní hale školy. Třída 3.B pracovní listy již vypracovala o den dříve, a tak se mohla plně věnovat práci na výzdobě třídy. Malovali jsme trikolóru s fotografií T. G. Masaryka.
Třetí vyučovací hodinu jsme se obě třídy spojily a proběhlo sportovní utkání smíšených družstev ve vybíjené. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme dle vzoru trikolóry vytvořili družstva bílých, modrých a červených. Soutěžili jsme ve vědomostním kvízu a plnili i praktické úkoly – cvičení v Sokole a zpívání jako v Hlaholu. Za každý splněný úkol jsme obdrželi kartičku s písmenkem. V závěru soutěže z nich každé družstvo složilo slovo REPUBLIKA.
Společně strávený čas jsme ukončili sledováním krásného českého animovaného filmu o medvědech, kteří se potkali u Kolína.
Byli jsme opravdu šikovní a mnohému jsme se přiučili!

Žáci 3.A a 3.B

 

  4.A a 4.B 

 

Projektové vyučování – 100 let samostatné republiky

 

     Žáci 4. ročníku se seznámili se stoletou historií naší země pětihodinovým projektem. Pracovali ve skupinách. V hodině českého jazyka doplňovali procvičované jevy a vyhledávali informace. Při matematice zařazovali významné události do časové osy a výpočtem příkladů řešili tajenku. V rámci vlastivědy doplňovali pracovní listy informacemi z výstavních plakátů ve vestibulu školy. Každý žák si podle předlohy vybarvil státní znak a na závěr si společně zazpívali oblíbenou píseň
T. G. Masaryka – Ach, synku, synku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.B