Beseda s pamětnicí holokaustu p. RNDr. Michaelou Vidlákovou                


     Ve čtvrtek 28. 3. se pro žáky osmých a devátých tříd konala beseda s tématem antisemitismu a holocaustu. Přijel nás navštívit pan Radek Hejret, lektor výukových programů o holocaustu a odborník na Izrael, a paní doktorka Michaela Vidláková, pamětnice, jež přežila holocaust.

     Pan Hejret nás v úvodu seznámil s dějinami židovského národa a nastínil příčiny vzniku nenávisti vůči židům v průběhu staletí, přes druhou světovou válku až dodnes, kdy může takováto nenávist vznikat v rámci extremistických skupin.             

     Po něm už si vzala slovo paní Vidláková, velice vitální dáma, která nám vylíčila svůj životní příběh, coby židovského děvčátka za druhé světové války. Provedla nás dobou okupace českých zemí, kdy se stupňovaly zákazy pro židovské občany a nastolovalo se konečné řešení židovské otázky. Dále líčila zejména převoz a pobyt v ghettu Terezín, kam byla deportována s celou rodinou, a každodenní život zde. Vše bylo doprovázeno projekcí s dobovými fotografiemi pro dokreslení představ. Její svědectví jsme všichni napjatě poslouchali od začátku dokonce. V závěru vylíčila sled šťastných náhod a rozhodnutí, která vedla k tomu, že se spolu s rodiči zachránili a zůstali naživu.

     Paní Vidláková se rozloučila silným poselstvím pro nadcházející generaci, ve které přála, aby se něco takového už nikdy nemuselo opakovat.

     Moc paní Vidlákové děkujeme, že se s námi podělila o svůj příběh, zůstane nám silný zážitek, a budeme se těšit na další zajímavou přednášku.

 

Mgr. Anežka Bočková