Akce školní družiny - 2. pololetí šk. roku 2018/2019                


Maškarní karneval v tělocvičně školy (7. 3. 2019)

     Program karnevalu pro nás připravili kamarádi z 8. tříd - měli jsme diskotéku, předtančení, zábavné soutěže, vyhlášení nejlepší tanečnice, tanečníka a taneční dvojice. Byla vyhlášena i soutěž o nejkrásnější masku, kde porotou byli "osmáci". Měli velmi těžký úkol, protože všechny masky byly nejhezčí. A tak vyhráli všichni a byli odměněni sladkými dobrůtkami. Karneval jsme si všichni moc užili a vůbec se nám nechtělo domů.