Akce školní družiny - 1. pololetí šk. roku 2018/2019                


Mikulášská besídka
(6. 12. 2018)

Vyprávěli jsme si o adventním čase, o lidových zvycích a tradicích předávaných z generace na generaci. Moc se nám líbil koncert našich šikovných spolužáků, kteří nám zahráli a zapívali vánoční písničky a koledy.