ZÁJMOVÉ KROUŽKY                

Nabídka kroužků pořádaných naší školou ve školním roce 2018/2019
 

Název kroužku

Vedoucí

Určeno pro ročník

Den

Čas

Sportovní hry

P. Hejlíčková

1.

Čt

11:50 – 12:35

Taneční kroužek

V. Kovandová

1., 2..

St

13:40 – 14:25

Sportovní hry

D. Valková

2.

Út

12:45 – 13:30

Výtvarný kroužek  *) J. Vichrová

2.

St

11:50 – 12:35

Sportovní hry

O. Dytrich

3.

Út

12:45 – 13:30

Zdravotnický kroužek

I. Schneedorferová

3.

Út

12:45 – 13:30

Reedukace dyslexie

A. Šojdelová

4.

St

12:45 – 13:30

Sportovní hry

J. Štroblová

4., 5.

St

13:40 – 14:25

Sborový zpěv

J. Bubnová

1. - 9.

Út

7:00 – 7:45

Kroužek vaření

J. Vlková

3. - 5.

Út – S **)

13:45 – 15:15

Keramický kr. - zač.  *)

I. Velíšková

3. - 5..

St - L **)

13:30 – 15:00

Keramický kr. - pokr. *)

I. Velíšková

3. - 5.

St - S **)

13:30 – 15:00

Kroužek vaření

P. Martinů

4.- 6.

Út - L **)

13:45 – 15:15

Volejbal

J. Kössl

6. - 9.

Út

14:00 – 14:45

Nohejbal

I. Dohnal

6. - 9.

Čt

14:00 – 14:45

Kroužek němčiny

S. Pechová

6. - 9.

Út

 

 

*) Kroužek s příspěvkem 100 Kč/pololetí (příspěvek použit na náklady spojené s činností kroužku)

**) L - lichý týden, S - sudý týden (Ve šk. roce 2018/2019 je lichý a sudý týden školního roku obrácený oproti číslování týdnů v kalendáři.)


Činnost kroužků probíhá v období od 1. října 2018 do 31. května 2019, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

 

>> Přihláška do kroužku
(Přihláška do kroužků je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!)
 

>> Odhláška z kroužku


Nabídka kroužků pořádaných jinými organizacemi v budově naší školy

 • Anglický jazyk - příprava na zkoušky Cambridge English

   

 • Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis…)
  • postaví si Archimedův šroub
  • sestaví si atom
  • zjistí, jak fungují plíce nebo
  • zabaví se u nenewtonovské kapaliny apod.
  Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
  VĚDA NÁS BAVÍ vždy v pondělí od 13:00-14:00 hod. přímo ve škole. Úvodní hodina 1.10. od 13:00 hod. otevřená všem.
  Přihlášky a info na www.vedanasbavi.cz