ÚŘEDNÍ DESKA                

školní rok 2018/2019
>> návod na registraci a zasílání finančních prostředků
 


PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY

ředitelka školy :

zástupkyně ředitelky školy:

 

výchovný poradce:

školní metodik prevence:

vedoucí vychovatelka ŠD:

metodik a koordinátor ICT:

 

vedoucí zařízení školního stravování:

ekonomka školy:

školník a správce budovy:

 

Mgr. Jaroslava Rážová

Mgr. Petra Hronová

 

Mgr. Marcela Fenclová

Jana Antonová

Jitka Dědičová

Mgr. Roman Vaněček

 

Dagmar Reitmeierová

Ilona Velíšková

Jiří Zmrhal