Matematická olympiáda - okresní kolo                

    
     V úterý 17. dubna 2018 proběhlo v DDM v Jindřichově Hradci okresní kolo Matematické olympiády. Úspěšným vyřešením úloh domácí kola v kategorii Z7 byly za naši školu nominovány Adéla Kaštovská a Sofie Nachtigalová ze 7.A. V okresním kole si děvčata ve dvouhodinovém limitu lámala hlavy nad třemi úlohami a výsledkem bylo krásné 4. místo Sofie Nachtigalové, která splnila bodově podmínku úspěšného řešitele, a 5. misto Adély Kaštovské.   

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!