VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ                

Výchovná poradkyně:  Mgr. Marcela Fenclová

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019:
 

pondělí 11:50 - 12:35 hod.
úterý 10:55 - 12:35 hod.


(schůzku si je možno dojednat prostřednictvím

e-mailu či telefonu)

 

Základní oblasti činnosti :

 

  • Kariérové poradenství

  • Integrovaní žáci, žáci s SPUCH

  • Nadaní žáci

  • Organizační záležitosti

 


Plán činnosti výchovné poradkyně na rok 2018/2019
 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ