ŠKOLNÍ DRUŽINA                

 

Činnost školní družiny zajišťují vychovatelky  Ludmila Bitalová,
Jitka Dědičová a Zuzana Chocholová.

Provozní doba školní družiny:  Po - Čt 6:00 - 17:00, Pá 6:00 - 16:00

Školné: 100,- Kč / měsíc (platba probíhá jednou za pololetí ve výši 500,- Kč
stržením částky se školní online pokladny, odhlášení z družiny lze provést
pouze ke konci pololetí)


Kontakt: tel. 774 286 153, e-mail: dedicova@6zs.jhnet.cz
 

Vnitřní řád školní družiny ke stažení zde.

 


Fotografie z akcí školní družiny - školní rok 2018/2019

 

 

 

Plán příležitostných akcí:

 • zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky

 • návštěva výstavy žákovských výtvarných prací v DDM

 • návštěva příležitostných akcí pořádaných DDM a přírodního koutku a terária

 • návštěva výstav pořádaných ostatními základními školami

 • návštěvy akcí pořádaných v našem městě, např. květinové odpoledne

 • průběžné návštěvy aktuálních výstav v Domě gobelínů, v Muzeu Jindřichohradecka, ve Výstavním domě Stará radnice, vánoční a velikonoční výstavy na Baráčnické rychtě

 • filmová představení v kinosále Střelnice

 • Halloween - vyprávění, malování, vyrábění

 • předvánoční posezení v odděleních se zpěvem koled a vánočními zvyklostmi

 • prohlídka vánoční výzdoby města

 • čertovský týden - tvorba výrobků a masek, mikulášská besídka

 • vánoční nadílka pro zvířátka

 • zimní sáňkování a bobování

 • tvoření pozvánek a dárků k zápisu pro budoucí prvňáčky

 • maškarní karneval s diskotékou

 • velikonoční týden - výroba kraslic, výrobky s jarní a velikonoční tématikou

 • Den matek - výroba dárků a přáníček

 • Den dětí - cesta za pokladem se soutěžními úkoly

 • malování na chodník

 • poznáváme svoje město - prohlídka historických budov ve městě

 • turistický pochod - křížovou cestou ke kostelu sv, Jakuba

 • průběžná prezentace výtvarných prací dětí na nástěnkách a ve vestibulu školy

 • společné projekty se staršími žáky (téma slušné chování, šikana apod.)

 • návštěva Hvězdárny prof. Fr. Nušla

 • koncert v hudebně školy

 • přírodovědné vycházky na koňskou farmu, ke mlýnu, k oboře s daňky, do lesa

 • pohádková soutěž

 • školní výlet


Archiv:

 

Fotografie z akcí školní družiny - školní rok 2017/2018

Fotografie z akcí školní družiny - školní rok 2016/2017

Fotografie z akcí školní družiny - školní rok 2015/2016