Nový web na adrese:
www.6zsjh.cz

   AKTUÁLNĚ                

■ Informační odpoledne pro rodiče
(30. 5. 2019)
se koná ve čtvrtek 6. června 2019 od 16:00 do 17:30 hod.
■ Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
(30. 5. 2019)
se koná v úterý 11. června 2019 od 16:00 hod. v učebně 3.B
■ Recitační odpoledne
(30. 5. 2019)
Vážení příznivci literatury a přednesu literárních textů, srdečně Vás zveme na již čtvrté setkání, které se uskuteční ve středu 5. června 2019 od 17:00 hodin v učebně hudební výchovy.
>> pozvánka
■ Pojďme za školu!
(30. 5. 2019)
Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně Vás všechny zveme ve čtvrtek 13. června 2019 od 16:00 hodin na zahradu naší školy, kde na Vás bude čekat spousta zábavy, her a také něco dobrého na zub! 

■ Jaro přineslo úspěchy v soutěžích
(30. 5. 2019)
>> Soutěž mladých zdravotníků
>> Branný závod
>> Jihočeský zvonek

■ Nejnovější školní a sportovní akce
(30. 5. 2019)
>> Pojď si hrát!
>> Místní Akční Průvod
>> Pohár rozhlasu
>> Atletický trojboj
>> Exkurze a workshopy v pelhřimovském Agrostroji
>> Výtvarná soutěž
>> Ruská kuchyně

■ Akce školní družiny
(30. 5. 2019)
>> Den matek
>> Být dobrým kamarádem
>> Den Země
>> Malá lékařka
>> Velikonoční výstava na Baráčnické rychtě

■ Dětská scéna 2019
(29. 4. 2019)
Jako již každoročně gratulujeme Karolíně Jasovské k úspěchu v krajském kole Přehlídky dětských recitátorů a k postupu do celostátního kola!
>> více
■ Nové fotky a informace ze školních akcí
(29. 4. 2019)
>> Exkurze do VIDA! Brno
>> Workshopy "Poznáváme profese"
>> Okresní plavecké závody
>> Kurz "Základy sjezdového lyžování" pro 2. a 3. ročník

■ Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
(15. 4. 2019)
>> seznam přijatých žáků
>> fotky

■ Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
(1. 4. 2019)
se koná v úterý 9. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

>> informace k zápisu

■ Březnové akce a soutěže
(1. 4. 2019)
>> Dětská scéna
>> Matematický Klokan
>> Turnaj ve vybíjené
>> Beseda s pamětnicí holokaustu p. Michaelou Vidlákovou

■ Akce školní družiny
(1. 4. 2019)
>> Den sněhuláků
>> Pexesiáda
>> Maškarní karneval
>> Moje oblíbená kniha


■ Sportovní akce a soutěže
(6. 3. 2019)
Letošní zima přála zimním radovánkám a na sněhu sjezdovky v Nové Bystřici se uskutečnily nejen dva lyžařské kurzy pro naše žáčky 2. - 5. tříd, ale premiérově i závody ve sjezdovém lyžování.
>> Kurz "Základy sjezdového lyžování" pro 4. a 5. ročník
>> Závody ve sjezdovém lyžování

■ Turnaj ve volejbalu
(6. 3. 2019)
>> výsledky

■ Školní parlament
(6. 3. 2019)
Školní parlament zorganizoval další z veselých tématických dnů, tentokrát pyžamový. Připravil také novou dávku obrázků pro pacienty nemocničního oddělení následné péče.
>> Pyžamový den
>> Obrázky do nemocnice

■ SCIO - testování čtenářské a matematické gramotnosti
(16. 1. 2019)
V polovině listopadu roku 2018 jsme se zapojili do projektu společnosti SCIO hrazeného Jihočeským krajem - Testování čtenářské a matematické gramotnosti u žáků Jihočeského kraje. Projektu se účastnili žáci základních a středních škol a výsledky jednotlivých ročníků byly poté v rámci kraje porovnávány. V naší škole byli testováni žáci 8. ročníku, kteří v konkurenci ostatních osmáků více než obstáli.
>> více
■ Akce školní družiny
(16. 1. 2019)
>> Projekt "Slušné chování"
>> Mikulášská besídka
>> Předvánoční aktivity

■ Ani v předvánočním čase jsme se nenudili:
(21. 12. 2018)
>> Projekt "Babičko, dědečku, vyprávěj" - Domov seniorů Otín
>> Okresní kolo ve florbalu
>> Memoriál J. Beránka - basketbal
>> Mikulášské besídky u našich nejmenších
>> Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Lyra
>> Exkurze na MS ve florbalu v Praze
>> Návštěva ze Španělska v hodinách anglického jazyka

■ Mikulášské přivítání
(5.12.2018)
Ve středu 5. prosince čekalo na žáky naší školy malé překvapení. U vchodu je nevítal jako obvykle pan školník, ale Mikuláš se svými pomocníky, dvěma krásnými anděly a jedním neposedným čertíkem. Za těmi, kteří do školy chodí pravidelně jako první, se vydali i do školní družiny :-)
>> fotky
■ Listopadové školní akce
(30.11.2018)
>> Preventivní program "Jak se stát dobrým kamarádem" v 3.B
>> Podzimní kurz bruslení pro druháčky
>> Gastrofest 2018 - České Budějovice
■ Ležácké veršování
(30.11.2018)
Již podruhé se naši recitátoři pod vedením p. uč. Fenclové zúčastnili celostátní dětské recitační přehlídky v Ležákách.
>> více
■ Školní parlament
(30.11.2018)
V listopadu se školnímu parlamentu podařilo zorganizovat hned dva tématické dny:
>> Profesní den
>> Den bláznivých účesů
■ Podzimní akce školní družiny
(30.11.2018)
>> 100 let republiky, vycházka na koňskou farmu
>> Halloween
>> Zdravý jídelníček
>> Výstava "Svět kostiček"
>> První sníh
■ Školní akce
(1.11.2018)
>> Takhle školu neznáme aneb 6.B se neučí
>> Halloween v 1.A
>> Halloween ve 2.A
■ Výročí vzniku republiky
(1.11.2018)
>>  Slavíme 100 let od založení  republiky!
       
■ Fotky ze školních akcí
(25.10.2018)
>> Piškvorkový turnaj
■ Třídní schůzky s rodiči žáků
(19.10.2018)
se konají v úterý  6. listopadu 2018 od 17:00 hod. v kmenových učebnách.
■ Výsledky sportovních soutěží
(19.10.2018)
>> Přespolní běh
>> Atletický čtyřboj
■ Fotky ze školních akcí
(19.10.2018)
>> Podzimní vycházka a pouštění draků - třída 5.A
■ Prvňáčci - první den ve škole
(5. 9. 2018)
>> foto
■ Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2018/2019
(27.8.2018)
>> rozvrh hodin - koncové hodiny
>> přihlašování obědů pro nové strávníky

Pondělí 3. 9. 2018 - Zahájení školního roku
První den bude zahájen nový školní rok třídnickou hodinou od 8:00 do 8:45 hod.
Žáci půjdou ráno přímo do tříd, nepřezouvají se v šatnách.
Od 9:00 do 9:30 hod. budou vydávány obědy ve školní jídelně. (Výdej pro cizí strávníky od 9:30 - 10:00 hod.)
Provozní doba školní družiny je zkrácena - ranní od 7:00 hod., odpolední do 12:00 hod.

Úterý 4. 9. 2018
Organizace vyučování:
1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd TU a vychovatelky ŠD)
2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.
Odpolední provozní doba školní družiny je zkrácena do 12:00 hod.

Od středy 5. 9. 2018 probíhá výuka dle rozvrhu.


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

■ Na naší škole žijeme v letošním školním roce němčinou
(21. 6. 2018)
V tomto školním roce mohli žáci 7. - 9. ročníku navštěvovat kroužek německého jazyka. Jeho fungování pomáhalo zajistit Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu (projekt Goethe centra České Budějovice). Vyvrcholením celého projektu pak byla návštěva bavorských dětí u nás v Jindřichově Hradci a našich žáků v Bavorsku.
>> více
■ Školní atletická olympiáda
(22. 5. 2018)
>> výsledky a fotky
>> atletické rekordy školy 2017/2018
■ Úspěchy v okresních kolech soutěží
(22. 5. 2018)
>> Soutěž družstev mladých zdravotníků
>> Matematická olympiáda
■ Dětská scéna 2018
(14. 5. 2018)
Gratulujeme Karolíně Jasovské a Pavlu Marešovi k úspěchům v krajském kole Přehlídky dětských recitátorů a k postupu do celostátního kola!
>> více
■ Fotky ze školních akcí
(14. 5. 2018)
>> Koncert talentů školy
>> Nové obrázky do nemocnice

■ Fotky z akcí školní družiny
(14. 5. 2018)
>> Návštěva baráčnické rychty
>> Základy první pomoci
>> Preventivní akce "Šikana"

>> Návštěva Hvězdárny F. Nušla
>> Toulavé jarní kilometry
■ Rekonstrukce školní jídelny - organizační změny
(14. 5. 2018)
>> informace
Ukliďme Česko
(17. 4. 2018)
>> fotky
Zápis prvňáčků na školní rok 2018/2019
(17. 4. 2018)

>> fotky ze zápisu
>> seznam přijatých dětí
■ Velikonoční jarmark
(28. 3. 2018)
>> fotky
■ Soutěž základních škol ve vybíjené
(28. 3. 2018)
>> výsledky
■ Matematický Klokan 2018
(28. 3. 2018)
>> výsledky
■ Velikonoční jarmark
(22.3.2018)


Všechny Vás srdečně zveme na Velikonoční jarmark, který se bude konat v úterý
27. března 2018
od 16 do 18 hodin v areálu naší školy.
Těšit se můžete na tradiční i netradiční výrobky našich žáků, žáci 9. tříd pro Vás chystají malé občerstvení. Koupí výrobků přispějete jednotlivým třídám na jejich konto do Sdružení rodičů, odkud si žáci výdělek vyčerpají při plánování výletů, exkurzí, či jiných školních akcí.

■ Úspěchy žáků - recitační a sportovní soutěže
(22. 3. 2018)
>> Dětská scéna 2018
>> Florbal - krajské kolo, mladší žáci
>> Basketbal - okresní kolo, starší žáci

■ Fotky ze školních akcí
(22. 3. 2018)
>> 2.B na besedě v knihovně
>> Kurz bruslení pro provňáčky
>> Zájezd školního parlamentu do Národního divadla v Praze

■ Fotky z akcí školní družiny
(22. 3. 2018)
>> Maškarní karneval
>> Pexesiáda
>> Moje oblíbená kniha

■ Úspěchy v okresních kolech olympiád
(6. 3. 2018)
>> Olympiáda v německém jazyce
>> Olympiáda v anglickém jazyce

■ Fotky z lyžařských výcviků
(21. 2. 2018)
>> Lyžařský výcvikový kurz pro 7. a 8. ročník - Skiareál Aldrov, Krkonoše
>> Kurz "Základy sjezdového lyžování" pro 2. a 3. ročník - Skiareál Hradiště, Nová Bystřice
>> Kurz "Základy sjezdového lyžování" pro 4. a 5. ročník - Skiareál Hradiště, Nová Bystřice

■ Fotky z akcí školní družiny
(1. 2. 2018)
>> Hrátky na sněhu
>> Mikulášská besídka
>> Výstava betlémů a návštěva baráčnické rychty
>> Vycházka do lesa
>> Výstava vánočních stromků

■ První vysvědčení
(31.1.2018)
Naši prvňáčci si dnes odnesli domů svá první vysvědčení!  
>> fotky z 1.A
■ Výsledky ze sportovních soutěží
(22.12.2017)
>> Vánoční plavání základních škol
■ Balíčky pro Ukrajinu
(31.1.2018)
Již podruhé jsme uspořádali u nás ve škole sbírku školních pomůcek, drobných dárků a hraček pro ukrajinské školáky z oblastí postižených válkou.
>> info a foto
■ Přijímací řízení na SŠ
(5.1.2018)
Schůzka s rodiči žáků 9. tříd se koná ve středu 31. ledna 2018 od 17:00 hod. v multimediální učebně.
Aktualizované informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018 naleznete

>> zde
■ Fotky z akcí třídy 2.B
(22.12.2017)
>> Návštěva knihovny a vánoční zdobení stromečku pro zvířátka
■ Fotky z akcí školní družiny
(22.12.2017)
>> Vycházka na koňskou farmu
>> Halloween
>> Zdravý jídelníček
>> Výstava a edukační dílny v muzeu - Afrika hravá
>> Projekt o slušném chování

■ Výsledky ze sportovních soutěží
(22.12.2017)
>> Stolní tenis
>> Basketbal - Memoriál J. Beránka
>> Florbal - mladší žáci

■ Fotky a výsledky ze školních akcí a soutěží
(30.11.2017)
>> Kurz bruslení pro druháčky
>> Návštěva basketbalistů v 1., 2. a 3. třídách
>> Turnaj ve vybíjené

>> Děti nemyslí jen na sebe - nové obrázky do nemocnice
■ Fotky ze školních akcí
(14.11.2017)
>> T-Dny - Halloween
>> Halloween ve 3.B
>> Piškvorkový turnaj

■ Třídní schůzky s rodiči žáků
(31.10.2017)
se konají ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 17:00 hod. v kmenových učebnách.
(Třídní schůzky se konají ve všech třídách kromě 1.A.)
■ Výsledky sportovních soutěží
(25.10.2017)
>> Přespolní běh
>> Atletický čtyřboj
■ Fotky z akcí školní družiny - závěr minulého školního roku     
(3.10.2017)
>> Výstava v Domě gobelínů
>> Výlet do Valtínova
■ Třídní schůzka s rodiči žáků třídy 1.A
(13.9.2017)
se koná ve čtvrtek 21. září od 16:00 hod. ve třídě 1.A

■ Prvňáčci - první den ve škole
(6.9.2017)
>> foto
■ Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2017/2018
(30.8.2017)
Pondělí 4. 9. 2017 - Zahájení školního roku
První den bude zahájen nový školní rok třídnickou hodinou od 8:00 do 8:45 hod.
Žáci půjdou ráno přímo do tříd, nepřezouvají se v šatnách.
Od 9:00 do 9:30 hod. budou vydávány obědy ve školní jídelně. (Výdej pro cizí strávníky od 9:30 - 10:00 hod.)
Provozní doba školní družiny je zkrácena - ranní od 7:00 hod., odpolední do 12:00 hod.

Úterý 5. 9. 2017
Organizace vyučování:
1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd TU a vychovatelky ŠD)
2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.

Od středy 6. 9. 2017 probíhá výuka dle rozvrhu.


 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

aktualizace: 30. 5. 2019   ©ph2006

>